Τι είναι το εργαλείο Puppet Warp tool

Μάθετε πως μπορεί να μορφοποιηθεί ένα φωτογραφικό αντικείμενο με την χρήση του εργαλείου Puppet Warp του Photoshop.

Date

25 Ιανουαρίου 2020

Tags

Photoshop tutorial