Τα βασικά για τα Layers του Photoshop

Τα βασικά για τα Layers του Photoshop

Τα βασικά γνωρίσματα και η λειτουργία των Layer στο Photoshop

Date

31 Ιανουαρίου 2021

Tags

Photoshop tutorial