Δημιουργία E-book & Fliping book

Επιθυμείτε την παρουσίαση των κειμένων σας σε E-Book ή Fliping Book ;

Τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή (e-books)  είναι  ένα νέο εκπαιδευτικό μέσω που χρησιμοποιούνται ολοένα και πιο πολύ. Η λειτουργικότητα ενός ψηφιακού βιβλίου εξαρτάται από το πρότυπο που έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεσή του και εν μέρει από τα χαρακτηριστικά της συσκευής που θα το προβάλει.

Έτσι έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι και πρότυπα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλίων κάποια από τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη-αναγνώστη να κάνει μια σειρά λειτουργιών εκτός από το ξεφύλλισμα, όπως είναι η εισαγωγή εικόνας, το μαρκάρισμα λέξεων και η καταχώρηση σχολίων.

Μπορούμε να μετατρέψουμε τα αρχεία PDF σε έγγραφα HTML5 Fliping Book που να έχουν επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση το ξεφύλλισμα ενός έντυπου.

Δείγμα καταλόγου Fliping Book

Παρουσίαση βιβλίου

Ένας όμορφος τρόπος για να παρουσιάσετε ένα βιβλίο (κείμενα), είναι να το μετατρέψετε σε Flipping Book, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη την αίσθηση του ξεφυλλίσματος των σελίδων ενός βιβλίου.

WEB DESIGN

LOGO DESIGN

GRAPHIC DESIGN

VIDEO PROMO

ART PHOTOGRAPHY

MUSIC

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ